Jag planerar att para Fedelm’s Fianna med Poolgreen Cole “Jack” under slutet av april början av maj.

Bilder och mer information kommer